Av og til har jeg voksne hunder som jeg vurderer å selge til det rette hjemmet. Det kan være gode trekkhunder som akkurat ikke når opp til konkurransespannet, eller det kan være hunder som egner seg bedre som aktive turkamerater. / Some times I will sell adult dogs. They can be good sled dogs that almost make the race team, or it can be dogs that are more suitable as active hiking companions.
Kontakt meg på 928 21 979 (dagtid) eller epost: huskyvil@online.no